• 20 GRU 17

  83/2017

  ZARZĄDZENIE NR 83/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 20 grudnia 2017 r.

  w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018

  Pobierz dokument