• 25 CZE 20

  82/2020

  ZARZĄDZENIE NR 82/2020
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
  Przygotowanie Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa

  Pobierz dokument