• 01 PAŹ 18

  82/2018

  ZARZĄDZENIE NR 82/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 1 października 2018 r.

  w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument