• 28 CZE 18

  82/2018

  UCHWAŁA NR 82/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich powołanej na kadencję 2016-2020

  Pobierz dokument