• 18 GRU 17

  82/2017

  ZARZĄDZENIE NR 82/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 18 grudnia 2017 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademicki 2017/2018

  Pobierz dokument