• 01 PAŹ 18

  81/2018

  ZARZĄDZENIE NR 81/2018

  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  z dnia 1 października 2018 r.

  w sprawie udostępniania nieopublikowanych prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, dyplomowych i licencjackich przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Pobierz dokument