• 28 CZE 18

  81/2018

  UCHWAŁA NR 81/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 czerwca 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Barbary Komendy-Earle

  Pobierz dokument