• 14 GRU 17

  81/2017

  ZARZĄDZENIE NR 81/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 14 grudnia 2017 r.

  w sprawie powołania Koordynatora do spraw czynności kancelaryjno-archiwalnych  w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument