• 24 CZE 20

  80/2020

  ZARZĄDZENIE NR 80/2020
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 24 czerwca 2020 r.

  w sprawie likwidacji niektórych profili i form kształcenia na kierunkach studiów
  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument