• 05 GRU 17

  80/2017

  ZARZĄDZENIE NR 80/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 5 grudnia 2017 r.

  w sprawie zawieszenia uprawnień dziekana Wydziału Filologicznego i odwołania innych uprawnień związanych z pełnieniem funkcji dziekana

  Pobierz dokument