• 28 LUT 19

  8/2019

  UCHWAŁA NR 8/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Pobierz dokument