• 26 LUT 18

  8/2018

  ZARZĄDZENIE NR 8/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 30 stycznia 2018 r.

   

  w sprawie utworzenia

  Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  na Wydziale Nauk o Ziemi

   

  Działając na podstawie § 71 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą
  nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 31 maja 2017 r. w związku
  z opinią Rady Wydziału Nauk o Ziemi wyrażoną w uchwale nr 31/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r. wyrażenie opinii w sprawie utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  i Gospodarki Przestrzennej jako jednostki organizacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi oraz uchwałą nr 4/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi

  Pobierz dokument