• 28 CZE 18

  79/2018

  UCHWAŁA NR 79/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 czerwca 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Magdaleny Lisieckiej-Czop

  Pobierz dokument