• 19 LIS 17

  79/2017

  ZARZĄDZANIE NR 79/2017

  REKTORA UNIWESYETETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 29 października 2017 r.

  w sprawie wprowadzenia w życie regulaminów systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument