• 23 CZE 20

  78/2020

  ZARZĄDZENIE NR 78/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 czerwca 2020 r.

  w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

  Zarządzenie nr 78.2020 zał. nr 1

  Pobierz dokument