• 16 LIS 07

    77/2007

    W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 12 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

    Pobierz dokument