• 23 CZE 20

  77/2020

  ZARZĄDZENIE NR 77/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 czerwca 2020 r.

  w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Pobierz dokument