• 17 LIS 17

  77/2017

  ZARZĄDZENIE NR 77/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 16 listopada 2017 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów  Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

  Pobierz dokument