• 16 LIS 17

  76/2017

  ZARZĄDZENIE NR 76/2017

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 16 listopada 2017 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania  z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

  Pobierz dokument