• 10 CZE 20

  74/2020

  ZARZĄDZENIE NR 74/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 10 czerwca 2020 r.

  w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021 oraz tryb zwrotu i możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej

  Pobierz dokument