• 31 STY 08

    7/2008

    W sprawie ustalenia proporcji przedstawicieli studentów i doktorantów Uczelnianego Kolegium Elektorów Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2008-2012.

    Pobierz dokument