• 08 CZE 20

  72/2020

  ZARZĄDZENIE NR 72/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 08 czerwca 2020 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji
  roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument