• 01 PAŹ 18

  72/2018

  ZARZĄDZENIE NR 72/2018
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 1 października 2018 r.

  w sprawie zasad i trybu sporządzania i opracowywania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego opinii wydawanych na zlecenie sądów powszechnych, instytucji publicznych, stron postępowań sądowych oraz innych podmiotów

  Pobierz dokument