• 26 LUT 18

  7/2018

  ZARZĄDZENIE NR 7/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 30 stycznia 2018 r.

  w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem

  efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018

   

  Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz § 27 uchwały nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

  Pobierz dokument