• 26 WRZ 18

  69/2018

  ZARZĄDZENIE NR 69/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 26 września 2018 r.

  o sprostowaniu błędu

  w uchwale w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument