• 26 WRZ 18

  68/2018

  ZARZĄDZENIE NR 68/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 26 września 2018 r.

  zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Pobierz dokument