• 25 CZE 20

  67/2020

  UCHWAŁA NR 67/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021

  Pobierz dokument