• 25 WRZ 18

  67/2018

  ZARZĄDZENIE NR 67/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 września 2018 r.

  w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji

  studiów podyplomowych pn. Prawo Cywilne i Gospodarcze dla Sędziów

  i Asesorów Sądowych Sądów Powszechnych.

  Pobierz dokument