• 25 WRZ 18

  66/2018

  ZARZĄDZENIE NR 66/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 września 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia

  stypendium doktoranckiego
  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

  w Uniwersytecie Szczecińskim

  Załączniki do zarządzenia nr 66.2018

  Pobierz dokument