• 25 CZE 20

  65/2020

  UCHWAŁA NR 65/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Przygotowanie
  Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa
  prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument