• 25 CZE 20

  64/2020

  UCHWAŁA NR 64/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie zmian w programach studiów I stopnia dla kierunków administracja,
  wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument