• 25 CZE 20

  62/2020

  UCHWAŁA NR 62/2020

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody
  na ustanowienie służebności gruntowej

   

  Pobierz dokument