• 25 CZE 20

  61/2020

  UCHWAŁA NR 61/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie powołania Centrum Fizyki Eksperymentalnej eLBRUS w Uniwersytecie Szczecińskim

  Uchwała nr 61.2020 załącznik Zarządzenie

  Pobierz dokument