• 25 CZE 20

  60/2020

  UCHWAŁA NR 60/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie powołania
  Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego

  Uchwała nr 60.2020 załącznik zarządzenie

  Pobierz dokument