• 26 LUT 18

  6/2018

  ZARZĄDZENIE NR 6/2018
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 stycznia 2018 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na semestr letni
  w roku akademickim 2017/2018

  Pobierz dokument