• 25 CZE 20

  59/2020

  UCHWAŁA NR 59/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Pobierz dokument