• 25 CZE 20

  58/2020

   

  UCHWAŁA NR 58/2020

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument