• 26 LIP 15

    58/2015

    w sprawie ustalenia Zasad przyznawania oraz harmonogramu wypłat pomocy materialnej dla studentów kierunku „Praca socjalna realizowanego w ramach projektu „Profesjonalne kadry –lepsze jutro II”
    z dnia 12 października 2015 r.

    Pobierz dokument