• 25 CZE 20

  57/2020

  UCHWAŁA NR 57/2020
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 25 czerwca 2020 r.

  w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

  Pobierz dokument