• 26 LIP 15

    57/2015

    w sprawie ustalenia Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunków Matematyka i Fizyka realizowanych w ramach projektu Unii Europejskiej
    „Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce”
    z dnia 12 października 2015 r.

    Pobierz dokument