• 26 LIP 15

    56/2015

    W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego
    z dnia 2 października 2015 r.

    Pobierz dokument