• 26 LIP 15

    55/2015

    w sprawie wprowadzenia w życie Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/2016
    z dnia 21 września 2015 r.

    Pobierz dokument