• 10 CZE 16

    54/2016

    W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

    Pobierz dokument