• 26 LIP 15

    54/2016

    w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2015/2016
    z dnia 21 września 2015r .

    Pobierz dokument