• 29 STY 15

    5/2015

    w sprawie utworzenia kierunku studiów Komunikacja medialna i wizerunkowa studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku i poziomie Zamiejscowemu Wydziałowi Społeczno Ekonomicznemu w Gorzowie Wlkp.

    Pobierz dokument