• 17 STY 07

    5/2007

    W sprawie wykonania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie publikacji przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego skryptów i materiałów dydaktycznych do
    ćwiczeń i seminariów do przedmiotów nauczanych w Uniwersytecie Szczecińskim.

    Pobierz dokument