• 12 LIP 18

  52/2018

  ZARZĄDZENIE NR 52/2018
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 12 lipca 2018 r.

  w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Pobierz dokument