• 06 WRZ 07

    50/2007

    Zmieniające Zarządzenie nr 61/2002 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 października 2002 r. w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, środków ochrony osobistej, posiłków regeneracyjnych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

    Pobierz dokument