• 26 LIP 15

    50/2015

    zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawanych okolicznościowych nagród z funduszu specjalnego nagród pracownikom Uniwersytet Szczecińskiego nie będącym nauczycielami akademickimi
    z dnia 3 września 2015 r.

    Pobierz dokument