• 28 LUT 19

  5/2019

  UCHWAŁA NR 5/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie stwierdzenia ważność wyborów członka Senatu

  Pobierz dokument